Главная » Сибирский федеральный округ » Республика Тыва

Улица Справочник Республика Тыва, Сибирский федеральный округ

  Основные города Республика Тыва

Административный Центр

 • Кызыл

мест

Города

 • Кызыл

Города

 • Ак-Довурак
 • Каа-Хем
 • Кызыл-Мажалык
 • Мугур-Аксы
 • Сарыг-Сеп
 • Туран
 • Чадан
 • Шагонар

деревни

 • Адыр-Кежиг
 • Ак-Даш
 • Ак-Дуруг
 • Ак-Тал
 • Ак-Чыраа
 • Ак-Эрик
 • Аксы-Барлык
 • Алдан-Маадыр
 • Аржаан
 • Арыг-Бажы
 • Арыг-Узуу
 • Арыскан
 • Аянгаты
 • Бажын-Алаак
 • Бай-Даг
 • Бай-Тал
 • Бай-Хаак
 • Балгазын
 • Барлык
 • Баян-Кол
 • Баян-Тала
 • Белдир-Чазы
 • Бельдир-Арыг
 • Берт-Даг
 • Бижиктиг-Хая
 • Бора-Тайга
 • Бояровка
 • Булун-Бажы
 • Булун-Терек
 • Бурен-Бай-Хаак
 • Бурен-Хем
 • Владимировка
 • Дерзиг-Аксы
 • Дон-Терезин
 • Дружба
 • Дурген
 • Дус-Даг
 • Ий
 • Ийи-Тал
 • Ийме
 • Ильинка
 • Ишкин
 • Иштии-Хем
 • Кара-Хаак
 • Кара-Холь
 • Кара-Чыраа
 • Качык
 • Кок-Хаак
 • Кочетово
 • Кунгуртуг
 • Кундус-Туг
 • Кызыл-Арыг
 • Кызыл-Даг
 • Кызыл-Тайга
 • Кызыл-Хая
 • Межегей
 • Морен
 • Найырал
 • Нарын
 • О-Шынаа
 • Оттук-Даш
 • Саглы
 • Сайлыг
 • Салдам
 • Самагалтай
 • Сесерлиг
 • Сизим
 • Сой
 • Солчур
 • Сосновка
 • Суг-Аксы
 • Суг-Бажы
 • Сукпак
 • Суш
 • Сыстыг-Хем
 • Тарлаг
 • Теве-Хая
 • Терлиг-Хая
 • Тоолайлыг
 • Тоора-Хем
 • Торгалыг
 • Тээли
 • Успенка
 • Усть-Бурен
 • Усть-Элегест
 • Уюк
 • Хадын
 • Хайыракан
 • Хайыракан
 • Хандагайты
 • Хемчик
 • Хову-Аксы
 • Холчук
 • Холь-Оожу
 • Хонделен
 • Хондергей
 • Хорум-Даг
 • Хут
 • Целинное
 • Чаа-Суур
 • Чаа-Холь

Хамлетс

 • Авыйган
 • Бай-Соот
 • Билелиг
 • Верхний Чодураалыг
 • Катазы
 • Каък
 • Кирсарай
 • Краснояровка
 • Куран
 • Ленинка
 • Марачевка
 • Мерген
 • Нижний Чодураалыг
 • Оттук-Даш
 • Севи
 • Тал
 • Ужеп
 • Унжей-Аксы
 • Усть-Сизим
 • Усть-Ужеп
 • Усть-Хадын
 • Уш-Белдир
 • Чендракты
 • Чкаловка
 • Шивилиг
 • Эжим
 • Эржей
 • Ээр-Хавак

Населенные пункты

 • Ак-Суг
 • Алаш
 • Алгияк
 • Бора-Шай
 • Верхний Оттук-Даш
 • Деспен
 • Кара-Бельдыр
 • Кожай
 • Кольжазы
 • Красная Горка
 • Красный Яр
 • Кыбыг-Ада
 • Малчин
 • Могай
 • Нижний Шивей
 • Октябрьский
 • Тайрисин-Аршан
 • Тардам
 • Тос-Булук
 • Туннуг
 • Улуг-Шоль
 • Усть-Алгиякское
 • Усть-Элегест
 • Хурэ
 • Цаган-Толгой
 • Чиргаланды
 • Чойган
 • Чудумай
 • Шара-Сур
 • Шуй
 • Эми
 • Эми
 • Янзели
 • зимовье Сивкова
 • урочище Восьмого Марта
 • Seserlig

предместья

 • Шык-Бажы

  OSM этикетки

Граничные теги
addr:countryRU
административный уровень4
alt_nameТува
границаадминистративный
gost_7.67-2003РОФ-ТУВ
int_refRU-TY
ISO3166-2RU-TY
is_in:continentAsia
is_in:countryRussia
is_in:country_codeRU
имяРеспублика Тыва
oktmo:user93000000
refRU-TY
короткое имяТыва
типграница
wikidataQ960
wikipediaru:Тыва